ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสานนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เสริมศักยภาพการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อ

     

  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสานนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เสริมศักยภาพการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 บุคลากรกองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริหารเครือข่าย โดยมีนางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเสกสม แจ้งจิตผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพการสื่อสารรู้เท่าทันสื่อ ที่เป็นฐานพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์  นำข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด ณ ห้องประชุม ร้านไทรทองริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=819321070000541&set=pcb.819321976667117

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


63 ครั้ง