ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันวิ่ง “เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2” 

   ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันวิ่ง “เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2”  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สหายพล มีชุนึก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และนายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมเปิดการแข่งขันวิ่ง “เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2 (Kaset Ayutthaya HunTra Run#2)” โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ระยะทางที่ 1 Mini Marathon 10.4 กิโลเมตร ระยะทางที่ 2 Fun Run 5.4 กิโลเมตร เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ไมตรีระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา และบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ รวมถึงสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปทำคุณประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและมหาวิทยาลัย ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

                                                                                                     ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.822579116341403

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


101 ครั้ง