ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38  

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ สร้างความสามัคคี สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการรับรู้ และการเข้าร่วมของทุกเพศ เกิดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                             

 ภาพ : มทร.ธัญบุรี / จัดทำ :

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.828008039131844

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.828008039131844

ข้อมูลจาก : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


19 ครั้ง