ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม : Cross – Cultural Integration 2024 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรม “การเรียนรู้การบริการอาหารและเครื่องดื่มข้ามวัฒนธรรม” กิจกรรม “การจัดนิทรรศการอาหาร ขนมอบในแนวตะวันตก” กิจกรรม “ละครเวทีศิลปศาสตร์โชว์โปรเจค เรื่อง ห้องแห่งความรักของปั๊บโกะ” และกิจกรรม “การบรรยายข้ามวัฒนธรรม หัวข้อ โหราศาสตร์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” โดยได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรค์ ตงฟานซินแส นางพญาโหงวเฮ้ง นักโหราศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                         ภาพ : คณะศิลปศาสตร์  / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.829274139005234

ข้อมูลจาก : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


19 ครั้ง