คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญนักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งตลาดนกฮูก มาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญนักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งตลาดนกฮูก มาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับนักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากคุณจันทวัฒน์ หัสกิจ (พี่หนิง) นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งตลาดนกฮูก มาเล่าประสบการณ์จริงจากการเป็นผู้ประกอบการที่ลุยมาทุกรูปแบบ ให้กับนักศึกษารายวิชา Entrepreneurship ณ ห้องประชุมวิทย์รังสรรค์ อาคาร 5 ชั้น 1 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 7/2/2567

 

ข้อมูลจาก : นาตยา บท


19 ครั้ง