คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาไปเติมแต่ง แพะ แพง เพิ่ม “แพะกรุงศรี” กับคนดังป้าตือ–สมบัษร ถิระสาโรช เจ้าแม่ออร์กาไนเซอร์ของเมืองไทย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาไปเติมแต่ง แพะ แพง เพิ่ม “แพะกรุงศรี” กับคนดังป้าตือ–สมบัษร ถิระสาโรช เจ้าแม่ออร์กาไนเซอร์ของเมืองไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมแต่ง แพะ แพง เพิ่ม แก่ผู้ประกอบการ LE แพะกรุงศรี ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับแพะสู่ธุรกิจฮาลาล ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 2 นำโดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย ร่วมกับ อาจารย์กนกวลี คงสง และอาจารย์สนธยา มูลศรีแก้ว และอาจารย์สเน่ห์ บัวสนิท คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร influencer คุณสมบัษร (ป้าตือ) ถิระสาโรช เจ้าแม่ออแกไรเซอร์ และ Tiktoker ชื่อดัง ที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะการขาย มาแนะนำการยกระดับผลิตภัณฑ์แพะกรุงศรี ให้ดูแพง เพิ่มมูลค่าแพะจากอยุธยา ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายในโครงการวิจัยกว่า 9 ร้านค้า ผู้ที่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมวิทยรังสรรค์  อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : ปรินทร์ ข้อมูล : ผศ.ดร.กนกพร รายงาน : นาตยา 19/2/2567

ข้อมูลจาก : นาตยา บท.


20 ครั้ง