คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Digital Content “เขียนคอนเทนต์ได้ ง่ายนิดเดียว”

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Digital Content “เขียนคอนเทนต์ได้ ง่ายนิดเดียว”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดอบรม Digital Content เขียนคอนเทนต์ได้ ง่ายนิดเดียว ให้กับนักศึกษาในรายวิชา Entrepreneurs เพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์บทความ การเขียนข่าวลงใน Platform Online เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์คุณปัญจมา หลวงนิหาร “พี่เงาะ” และทีมวิทยากรจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการต่อยอดให้นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและสถานประกอบการในอนาคตต่อไป

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.กอบชัย รายงาน : นาตยา 21/2/2567

ข้อมูลจาก : นาตยา บท.


35 ครั้ง