ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2567

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2567

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน สร้างการรับรู้โทษและพิษภัยของการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ และป้องกันกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นนักสูบหน้าใหม่ ตามเป้าหมาย “ปกป้องสุขภาพของคนไทยห่างไกลควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


37 ครั้ง