โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มเรียน AT16651N)

ครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มเรียน AT16651N)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (กลุ่มเรียน AT16651N) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บ้านปริย (Priya Boutique House) แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดยอาจารย์รุจ รัตนพาหุ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและอาจารย์วีรวรรณ สระทองห้อย อาจารย์ประจำสาขาฯ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพให้กับนักศึกษาและอาจารย์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นไปที่หลักการและแนวคิดการออกแบบอาคารบ้านปริย โดยนำนักศึกษาและคณาจารย์ไปชมบริบทของย่านและพื้นที่ภายนอกและภายในของอาคารบ้านปริย ซึ่งเป็นอาคารที่มีการออกแบบที่เน้นความสวยงามและความสะดวกสบายอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี้การศึกษาดูงานยังได้ให้โอกาสในการศึกษาเรื่องการจัดการพื้นที่ในอาคาร การใช้วัสดุในการก่อสร้างและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักศึกษา อีกทั้ง
ยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรมในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ: งานวิชาการและวิจัย/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946208457504790&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


20 ครั้ง