โครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” ศูนย์สุพรรณบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานและคุณวรัสยาพร ภัทรทองไพบูลย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสรรหาบุคลากร บริษัท วันทู วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งาน การสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน เทคนิคการตอบคำถามอย่างไรให้ได้งาน นอกจากนี้ยังมีการร่วมเสวนาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอาทิ นายฉัตรนธี วงษ์ประพฤติดี พนักงานช่างระดับ 5 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.อรรถสิทธิ์ อารยางค์กูร ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันแบ่งปันแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับการสมัครงานและการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.930402745752028&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


19 ครั้ง