ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  เพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                           ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


56 ครั้ง