ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานพร้อมด้วยนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการจ้างงาน 1 ล้านอัตรา ในปี 2567ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนหางาน และสถานประกอบการที่มีตำแหน่งงานว่างพบกันพร้อมสนับสนุนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมการแนะแนวพัฒนาทักษะฝีมือทางอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และนำนักศึกษาร่วมฝึกทักษะการเรียนรู้ทางด้านอาชีพ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=829376445661670&set=pcb.829386928993955

ข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


29 ครั้ง