ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “RUS Walk & RUN”

 

ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “RUS Walk & RUN”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “RUS Walk & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/FKCox

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


73 ครั้ง