คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Open house โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Open house

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จากศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร่วมกิจกรรม Open House และประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ รวมทั้งการวางแผน ด้านการศึกษาต่อและอาชีพอีกด้วย สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 https://admis.rmutsb.ac.th/

 

ภาพ : จันทิมา ข้อมูล : จันทิมา รายงาน : นาตยา 5/3/22567

ข้อมูลจาก : นาตยา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


34 ครั้ง