ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร 

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกร และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/BJyivข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


26 ครั้ง