ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายภูริทัต อยู่สบาย หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน กองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pYKuVข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


111 ครั้ง