ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมโครงการ “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2567 ดร.ยุพิน พูนดี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และนางสาวชวนพิศ เปรมกมล  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่ นายชวนินทร์ ศิริหงส์ นายดิงโก้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวศรสวรรค์ ปาร์มวงศ์ นายสิริโรจน์ มดน้อย และนายสิทธิพันธ์ เอี่ยมตุ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วม “2024 Rakkaew EmpowerU Campภาคกลาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจของผู้นำนิสิตนักศึกษาทีมรากแก้ว ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาแนวคิดโครงการที่สร้างสรรค์ เกณฑ์และลักษณะของโครงการรากแก้ว เสริมทักษะความรู้ด้านการพัฒนาโครงการ และให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการให้แก่นิสิตนักศึกษาทีมรากแก้ว ให้สามารถพัฒนาโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์ ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม จังหวัดนครปฐมรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/43c0kข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


152 ครั้ง