ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทดลองตลาดนำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จำหน่ายยังสถานที่จริง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1” โดยได้จัดให้มีงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร ได้มีโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบกับผู้บริโภค ได้ทดลองตลาดและขายผลิตภัณฑ์ในสถานที่จริง ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/NGs2aข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


147 ครั้ง