ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Buffalo Heritage โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การผสมเทียมควายไทย การตรวจคุณภาพน้ำนมควายไทย โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และให้ความรู้การทำไอศกรีมนมควาย โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แก่ประประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ควายไทย พัฒนาสายพันธุ์ควายสวยงาม สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย ณ บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/spONyข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


135 ครั้ง