ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะอาด สวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ณ วัดโพธิ์เผือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/tMDPbข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


18 ครั้ง