ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายพงษ์ไชย วิขิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และในช่วงเย็นได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/PjgqXข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


143 ครั้ง