ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากโรงแรมเซ็นทารา อยุธยา นำโดยนายศักดิ์ชัย ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา อยุธยา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/YJGQrข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


220 ครั้ง