ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายฐานายฐาปกรณ์  คารีขัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงเรมเดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/lRtGE

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


156 ครั้ง