คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนา "รู้จักฉันรู้จักเธอ" ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม "รู้จักฉันรู้จักเธอ" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียน หรือการเลือกอาชีพการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งคณะครูแนะแนว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาที่ศูนย์นนทบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเห็นการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงได้พบปะและพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจถึงการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียดมากขึ้นรูปภาพเพิ่มเติม : https://fea.rmutsb.ac.th/content/542ข้อมูลจาก : ข้อมูล/: งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์


24 ครั้ง