ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “เกษตรปันสุข” สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรในงาน “เกษตรปันสุข โดยมีคุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอก ณ ลานกิจกรรมชั้น G (หน้า Stabucks) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/XU6Zlข้อมูลจาก : ภาพ : เพจ Central Ayutthaya / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


93 ครั้ง