ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า "เฟืองทองสัมพันธ์ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 59" เเละหาเเนวทางสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 อาจารย์สัญญา  คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับศิษย์เก่าช่างกลนนทบุรี ช่างกลปทุมวัน ช่างกลลพบุรี และช่างกลพระนครเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "เฟืองทองสัมพันธ์ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 59" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า เเละหาเเนวทางสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/kMypw

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


127 ครั้ง