ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อรับฟังปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำของทุกหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/3wz5Tข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


93 ครั้ง