ประกาศ มทร.ส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567

ขออภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา