ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ และร่วมสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพจิต ระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมเปิดศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ วิทยาลัย Heze Information Engineering School of Shandong Province สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาของ Heze Information Engineering School และนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในมณฑล Shangdong โดยมีวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อติดตามการจัดตั้งศูนย์แนะแนวและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสถาบันที่มีความร่วมมือกัน อีกทั้งเป็นการติดตามและประชาสัมพันธ์การส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 นอกจากนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการพัฒนา เพื่อยกระดับสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2024 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบริหารสังคมนิยม เมือง Heze มณฑล Shangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักงานอธิการบดี / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


116 ครั้ง