คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัย และทราบถึงการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การแต่งกาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา



รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Qv2Gl



ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


203 ครั้ง