มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565โดย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9มาให้บริการตรวจสุขภาพ เมื่อวันพุธที่ 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 17ชั้น 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี  (เขตเหนือ)

ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก

จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


47 ครั้ง