วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙

นายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลางพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงานเมื่อวันจันทร์ที่๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ19 ครั้ง