แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล

 

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล

                    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบางบาล จังหวั'พระนครศรีอยุธยา

จัดทำ: สุชาดา  ภาพ/ข้อมูล: นพนันท์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


18 ครั้ง