ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง ๑/๒๕๖๕โดยมี ดร.เอกชัย เนาวนิชผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาการเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๗ (ARIT Net #7) แนวทางการจัดงาน Google Workspace No-Code Hackathonมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และแนวทางการจัดซื้อซอร์ฟแวร์ Adobe โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ๙ ราชมงคล ผู้แทนบริษัทเอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


50 ครั้ง