กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา

         อาจารย์วิษณุ แฟงเมือง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราจำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล:อ.วิษณุ แฟงเมือง / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


40 ครั้ง