กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ระหว่าง 3 ศูนย์พื้นที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารโรงยิม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูล:นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


60 ครั้ง