โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ (สาขาวิชาการตลาด)

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ (สาขาวิชาการตลาด)

 

 

          อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภายใต้แนวคิด ตลาดรื่นเริง บันเทิงวาสุกรี จำหน่ายสินค้า ทุกวันอังคารและวันพุธ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาด อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ลานปล่อยของ บริเวณหน้าร้าน Excusive

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา31/01/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


54 ครั้ง