มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

               นายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรร่วมกับคณะทำงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet                                      

                                                                ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง