การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๖ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้ารับมอบปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                                                              ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง