ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

            เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตรชุมชน ราคาถูก ปลอดภัย" ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนินการจำหน่ายภายในโครงการฝึกปฏิบัตินักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ตลาดราชมงคล ณ อาคาร RUS 1 ทุก ๆ วันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พบกันได้ที่ตลาดราชมงคล ริมถนนสายเอเซีย ขาเข้ากรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Id line : k.kunza2809 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๘๕ ๓๗๙๒ คุณกุลปรียา

 จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง