ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย

              นางสาวอุศนา อนงค์เวชผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศไทย ครบรอบ ๗๕ ปี และร่วมงานนิทรรศการ ASEAN -India Painting Exhibition เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง