โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

                อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Hands-on topics training โครงการย่อยที่ 9 หลักสูตรออกแบบ portfolio ยังไงให้โดดเด่นด้วย Canva ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน IS26241N ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เป็นความสำคัญของกราฟฟิกดีไซน์ที่มีต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี บาทหลวงสาโรช เมธีพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : พิพัฒน์ข้อมูล: นาตยารายงาน :นาตยา7/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


87 ครั้ง