บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด นำโดย คุณชลากร เผ่านิ่มมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ซึ่งบริษัทมีโครงการหลักสูตร Trainee สำหรับนักศึกษาแผนกบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทได้เลยเมื่อจบหลักสูตร ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 

ภาพ : กุลธิดาข้อมูล: กุลธิดารายงาน :นาตยา09/03/2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


69 ครั้ง