โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3

 

โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ จัดโครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร10 มี.ค. 2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


82 ครั้ง