ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาตลาดราชมงคลศูนย์กลางสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาตลาดราชมงคลศูนย์กลางสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

                ดร.วัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ)ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษาตลาดราชมงคล และนายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี นายสุรพล ผิวบาง ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปราจีนบุรี นายจันทวัฒน์ หัสกิจ ผู้บริหารตลาดนกฮูก และคณะกรรมการตลาดราชมงคล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมตลาดราชมงคลให้เป็นที่รู้จัก และลงพื้นที่สำรวจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดราชมงคลให้เป็นศูนย์กลางสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

 

   ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


51 ครั้ง