ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนา กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนา กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

            นายชัยพงษ์ วิลามาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ งานสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี และกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


62 ครั้ง