บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ “เชื่อมตะแกรงฝาท่อ”

 

บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้
“เชื่อมตะแกรงฝาท่อ”

           เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 อาจารย์วิษณุ แฟงเมือง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมกับงานบริการวิชาการแบบ ไม่มีรายได้ โดยการเชื่อมตะแกรงฝาท่อ เพื่อซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดบริเวณตลาดราชมงคล รับมอบโดย นายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มทร สุวรรณภูมิ

ข้อมูล: อ.วิษณุ แฟงเมือง/ จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


60 ครั้ง