ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  กลับนวลรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำนักศึกษาพร้อมสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งมีผลงานประเภทที่ ๗ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงงานอุปกรณ์ช่วยถอดและปรับตั้งแผ่นคลัตช์ โดย นายธีรภัทร ชื้นชู  นายปริญญา มีวีระสม  นางสาวอำพร ยิ่งยง และนายพริษฐ์ พรมดี นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ และสถานประกอบการดีเด่น ประเภทที่ ๑๔ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น โดย นายสุทัศน์  ศรีผ่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

                                                                                    ภาพ/จัดทำ: นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร

สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938

ข้อมูลจาก : nudtha.s


59 ครั้ง