ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ส่งต่อความสุขให้สังคม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ส่งต่อความสุขให้สังคม

            นางสาวชวนพิศ เปรมกมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าพบนางสาวยุวดี แสงส่งกลิ่น หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เเละนายธนวัฒน์ บวงสรวง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน่วยงานแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหาอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการให้คำปรึกษาในการทำงานของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น (Modkule 1-3) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นและทำสื่อการนำเสนอในการอบรม Modkule 3 เรื่องทัศนคติและเทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


51 ครั้ง