มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “RUS Wail & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน

มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “RUS Wail & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน

              รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑ “RUS Wail & RUN”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาวิ่งเพื่อสุขภาพเเละร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี                                     

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


57 ครั้ง